Meny
Handlevogn

Kjøpsvilkår

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

· Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Lator Skiltfabrikk AS til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. 
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.veteranskilt.no er bare tilgjengelig på norsk. 
Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. 
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i Forbrukerkjøpsloven, Angrerettloven, Markedsføringsloven, Personopplysningsloven, E-handelsloven og Kredittkjøpsloven. 

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

· Definisjon av parter

Selger er: Lator Skiltfabrikk AS, Ulvenvegen 371, 5217 Hagavik. Org. nr. 814 391 132.

E-post: post@veteranskilt.no. Telefon: 55 36 26 90 - 901 43 333.

Kjøper er: Den person eller det firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

· Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du som kjøper skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

· Orientering · Valg av produkter · Handlekurven · Valg av forsendelses- og betalingsmåte · Kontroll av bestillingen · Bekreftelse av bestillingen · Mottak av ordrebekreftelse

· Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. 
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. 
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

· Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

· Priser

Alle priser er oppgitt i Norske Kroner (NOK), inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. 
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

· Betaling

Betaling skjer med kredittkort, debetkort, vipps eller faktura.

Kortbetaling
Lator Skiltfabrikk AS er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsiden. Alle kredittkortopplysninger blir skrevet inn på en sikker og kryptert side som er sikret gjennom SSL. Betalingsløsningen for kortbetaling er levert av Bambora/Worldline. Ved bruk av bankkort / kredittkort vil transaksjonen belastes når varen blir sendt.  Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet vil bli belastet etter at forsendelse er foretatt.

Faktura

Vennligst kontroller at du har oppgitt rett e-post- og postadresse og at e-posten ikke havner i ditt spam-filter. Det vil bli utført en kredittsjekk og gjenpartsbrev vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse. 
Ved forsinket eller uteblitt betaling vil det bli lagt til et forsinkelsesgebyr og deretter eventuelt inkassosalær iht. inkassoloven.

· Levering og forsinkelse

Produkter som vi ikke produserer selv og har på lager vil bli sendt 2 - 4 dager etter at bestillingen er bekreftet. Produkter vi ikke har på lager vil bli sendt så fort vi har fått produktene fra leverandør. Produkter Lator Skiltfabrikk AS produserer selv, for eksempel veteranskilt, husnummerskilt osv. har normalt inntil 10 arbeidsdagers produksjonstid, i tillegg kommer transportørens forsendelsestid. 

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. 
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Uavhentede pakker

Posten sender ut melding om ankommet pakke straks den ankommer ditt lokale postkontor. Deretter sendes det en påminnelse om uavhentet sending etter 7 dager. Dersom pakken ikke er hentet innen 14 dager, returneres den til oss.

Lator Skiltfabrikk forbeholder seg retten til å avkreve et gebyr dersom en sending ikke hentes. Dette gebyret dekker våre kostnader ved behandlingen av returen.

Uavhentede pakker under 3 kg. Kr 350,- eks. mva. i gebyr
Uavhentede pakker over 3 kg. Kr 420,- eks. mva. i gebyr

Å unnlate å hente pakken, er ikke det samme som å benytte seg av angreretten! Ønsker du å benytte deg av 14 dagers angrerett, ber vi deg hente ut pakken og kontakte oss for å få returinformasjon. Benytter du deg av denne retten, vil du kun måtte betale returfrakt til oss. Se mer informasjon under punktet "Angrerett"

· Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

· Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen, eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen, (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å sende e-post til post@veteranskilt.no. Gjerne med bilde av feilen/mangel dersom dette er mulig

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin bestilling. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retursending av varen.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

· Holde kjøpesummen tilbake

· Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

· Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand  som ved levering)

· Kreve erstatning

Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader. 

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Lator Skiltfabrikk AS, betaler ikke Lator Skiltfabrikk AS disse utgiftene.

· Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

· Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). 
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). 
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. 
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. 
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. 
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten frafaller:

· Når produktet ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde og dette skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kundens side.

· Når samlede kjøpesum (inkludert frakt- og tilleggskostnader) er under kr. 500.-

· Produkter hvor selve leveringen medfører at varen ikke kan tilbakeleveres, med dette menes skilt og dekor som er spesial laget til kunde. Det vil for eksempel være veteranskilt, skilt og dekor som er laget utenfor standard.

· Personopplysninger

Våre kunder er opptatt av at Lator Skiltfabrikk AS håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene. 
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportør, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. 
Kortnummer oppbevares ikke av Lator Skiltfabrikk AS utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. 
Lator Skiltfabrikk AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. 
Lator Skiltfabrikk AS ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

· Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. 
Lator Skiltfabrikk AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil i noen tilfeller bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

· Priser og levering

· Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

· Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

· Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

· Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

· Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

· Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Lator Skiltfabrikks side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Lator Skiltfabrikk AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

· Kundens plikter

· Den som er registrert som kunde hos Lator Skiltfabrikk AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Lator Skiltfabrikk AS leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Lator Skiltfabrikks side.

· Ekstraordinære forhold

· Lator Skiltfabrikk AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Lator Skiltfabrikk AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Lator Skiltfabrikks kontroll, og som Lator Skiltfabrikk AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

· Lator Skiltfabrikk AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Lator Skiltfabrikks side.

· Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

· Endring i vilkårene

· Lator Skiltfabrikk AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

· Force majeur

· Er Lator Skiltfabrikk AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lator Skiltfabrikk AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

· Tvister og lovvalg

· Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.

· Forbehold

· Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

· Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende, spesielt kan farger på produkter vises forskjellig på ulike skjermer.